"Färeandan"

Vi grundar vårt arbete på varje människas rätt till okränkbarhet och rätt att få vara
den person man är.
- Man ska känna trygghet som elev/barn, förälder och anställd på Färe.
- All verksamhet utgår från de nationella styrdokumenten, elevernas/barnens behov
samt ett demokratiskt synsätt.
- Allt vi gör ska gagna barnens och elevernas lärande och utveckling.
- Verka för god kommunikation mellan hemmet och verksamheterna.
“alla barn är allas barn”

Rulla till toppen