Montessoripedagogik

Maria Montessori var en pionjär när hon redan för hundra år sedan skapade en ny
pedagogik med Barnet i centrum. Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi
om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Utgångspunkten i vårt pedagogiska arbete
tas i Montessoripedagogikens ideologi och människosyn.
Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att
lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar vårt
förhållningssätt.
Dagens samhälle ställer också andra krav på oss och därför bedriver vi en modern
och tidsenlig undervisning med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och media.

Rulla till toppen