Vår syn på Montessoripedagogik

Montessori och montessoripedagogiken

Maria Montessori föddes i den italienska staden Chiaravalle 1870, och hon kom att bli den första
kvinnan i modern tid att erhålla en examen i medicin i Italien. Mest känd är hon för sitt arbete med
barn, och den pedagogik som hon under hela sitt liv utvecklade.
Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling.
Hon upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Barnens egna
intressen är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är
intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med
dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet
och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.
Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att
lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar arbetssättet.

Grundläggande principer i montessoripedagogiken

Trygghet - barnet i centrum
Självförtroende och tillit
Frihet att välja sitt arbete
Drivkraften för barnet är det spontana intresset och ge detta utrymme
Koncentration och viljan att lära får fritt spelrum
Nyfikenhet och initiativförmåga
Respekt och hänsyn

Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet.
Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet tas i Montessoripedagogikens ideologi och människosyn.

Språk - Det främjar och utvecklar barnets och elevens identitet.

Miljön - Vi lär våra barn och elever att värna om vår jord och vår natur.

Personal - Vi skall alla vara goda förebilder.

Kunskap – Undervisningen skall bedrivas så att vi väcker barns
och elevers lust och nyfikenhet att lära. Barn och elever har olika förutsättningar att lära,
därför utgår vi från deras intressen och individualiserar undervisningen.

Kreativitet - Vi utforskar omvärlden, samhället och kulturlivet för att
våra barn och elever ska få nya intryck och inspiration.

Frihet och Ansvar - Går hand i hand med rättigheter och skyldigheter. Barn och elever lär sig
att ta ett personligt ansvar för sina handlingar, för sitt skolarbete och för miljön.

Barnet - Är i centrum . Vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande.
Vi stimulerar varje barns och elevs bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Vår utbildning tar tillvara barnens och elevernas egna erfarenheter och intressen.
Vi tror på att barn och elever lär av varandra.
Vi förstärker deras självkänsla och att våga tro på sig själv för att fortsätta lyckas.

Rulla till toppen